Εισαγωγή

Το παρακάτω κείμενο έχει στόχο να καθορίσει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση stergiakavvalou.gr (εφεξής «ιστότοπος»).

Όπου «χρήστης», εννοείται ο οποιοσδήποτε επισκέπτης του ιστότοπου.

Η χρήση όλου του «περιεχομένου», δηλαδή όλων των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος και όλων των δεδομένων που εμπεριέχονται όπως κείμενα, φωτογραφίες και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων εμπεριέχονται στον ιστότοπο (εφεξής «περιεχόμενο»), διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η αποδοχή των όρων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους. Ο ιστότοπος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του stergiakavvalou.gr.

 

Προσωπικά δεδομένα

Στην Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται οι κανόνες που διέπουν τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνει ο ιστότοπος από τους χρήστες του. Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links). Η απευθείας πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω της επίσκεψης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, υπεύθυνος είναι ο αντίστοιχος διαδικτυακός τόπος, και εκεί οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.

 

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όμως δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά τυχόν υποστεί ο χρήστης καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες που δεν δύνανται να ελεγχθούν.

 

Ευθύνη προς αποζημίωση

Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει καθαρά ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνεται και τροποποιείται συνεχώς. Σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτει ευθύνη του ιστότοπου για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια και θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης εξ αφορμής της χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου.

 

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, ολικά, τμηματικά ή περιληπτικά ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιστότοπου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση κανενός είδους εκμετάλλευσης και πάντα με την προϋπόθεση να αναγράφεται η πηγή προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στον ιστότοπο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, ανάγεται στη δική τους ευθύνη και δεν σχετίζεται με τον ιστότοπο.